Poniedziałek, 20 lutego 2017r.
Strona główna

 

 

Tradycjami wojskowymi nazywamy historycznie ukształtowane obyczaje i zasady postępowania oparte na procesie kultywowania i upowszechniania dokonań Polskich Sił Zbrojnych na przestrzeni dziejów. W aspekcie społeczno-pedagogicznym tradycje wyrażają się w posiadaniu i pielęgnowaniu wiadomości dziedzictwa i kontynuacji tego, co przechodzi z pokolenia na pokolenie, dorobku materialnego i duchowego przodków. Szczególną wartość historyczną i moralną mają tradycje orężne, które na przestrzeni dziejów odgrywały decydującą rolę w kształtowaniu ducha bojowego, stanu moralnego dowódców i szeregowych żołnierzy, budzeniu esprit de corps i poczucia zwartości oddziałów wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

 

Tradycje orężne budują wśród żołnierzy relacje nie narzucone regulaminami i hierarchicznym podporządkowaniem. Tworzą więzi emocjonalne wynikające z szacunku do historii, symboli narodowych i wojskowych, kształtując cnoty żołnierskie.

 

W 1990 roku w Wojsku Polskim rozpoczął się proces przywracania pełnej, tysiącletniej tradycji oręża polskiego.
Prezentowana strona jest próbą podsumowania tego procesu i zaprezentowania efektów pracy Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, żołnierzy jednostek wojskowych i środowisk kombatanckich w zakresie kultywowania polskich tradycji orężnych. W serwie prezentowane są materiały dotyczące tradycji i symboliki jednostek Wojska Polskiego (zarysy historii, dziedzictwo tradycji, nazwy wyróżniające, biogramy patronów, wizerunki sztandarów wojskowych, święta, wzory i opisy odznak pamiątkowych, oznak rozpoznawczych, proporczyków na beret) wprowadzonych od 1991 roku.

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag, propozycji, ewentualnych sugestii i uzupełnień dotyczących prezentowanych materiałów.

Z góry dziękujemy za współpracę.